www.celtic.hu


Írország
Az ír tánc
Táncversenyek, fesztiválok
Ír hangszerek
Ír italok
Ír legendák


Ireland
Show Guide
Dance in Hungary

Links
Contacts
Merchandise
Vendégkönyv
AccessWatch
Download

Debian - www.debian.hu


Last changed:
Thu, 01 January, 1970
(01:00:00)

30 pixel
Az ír tánc története - Az ír táncfajták

Az ír tánc története

Az ír tánc korai története a népesség állandó vándorlása, az emigrációk és a folyamatos elnyomás során alakult ki. Ezen emberek mindegyikének megvan a maga kedvelt tánc és zenei stílusa. Csak bizonytalan emlékek vannak az ír tánc korai történetébõ, de bizonyítékok vannak arra, hogy az elsõk, akik vallásos rituálék alkalmával a tölgyfának és a napnak tisztelegtek, a druidák voltak. Az õ közös táncaik nyomai felfedezhetõk a mai körtáncokban. Mikor a kelták több mint kétezer évvel ezelõtt Közép-Európából Írországba érkeztek, magukkal hozták saját néptáncukat. Isz. 400 körül, a kereszténység felvétele után az új papok pogány stílust használtak a kézirataik díszes iniciáléihoz, míg a parasztok megõrizték hagyományaikat táncukban és zenéjükben.

Az anglo-normann hódítás a 12. században normann hagyományokat és kultúrát hozott Írországba. A 'Carol' egy népszerû normann tánc volt, ahol a vezér énekelt, akit táncosok vettek körül, és ugyanazt az éneket énekelték utána. Ezt a normann táncot a meghódított ír falvakban adták elõ.

Három fõ ír táncstílust említenek a 16. századi írásokban: az ír 'Hey' (Irish Hey), a hosszú tánc (Rinnce Fada) és a 'Trenchmore'. A legelsõ említés a táncról Sir Henry Sydney 1569-ben, I. Erzsébet királynõhöz írt levelében található: 'Nagyon gyönyörû, szépen öltözött, elsõ osztályú táncosok' - írta Sydney rajongóan a Galway-i ír 'jig'-et táncoló lányokról. Sydney elment, hogy lejegyezze a táncformációt, megfigyelte a két egyenes sorban táncoló táncosokat. Ez a formáció a hosszú táncra emlékeztet, annak korai változata. A 16. század közepén az újonnan épített kastélyok óriási termeiben adták elõ a táncokat. Némelyik táncot az angol hódítók átvették, és magukkal vitték Erzsébet királynõ udvarába. Ezek egyike volt a 'Trenchmore', egy régi ír paraszttánc átvétele. Ebben az idõben a másik népszerû tánc a 'Hey' volt, ahol a nõi táncosok partnereik között kígyóztak. Ez a mai 'Reel' elõdje.

Mikor a királyság tagjai Írországba érkeztek, a tengerparton fiatal lányok adtak elõ tiszteletükre hagyományos táncokat. Mikor James király 1780-ban Kinsale-be, Cork megyébe érkezett, táncosok köszöntötték. Hárman álltak egymás mellett, és egy-egy fehér zsebkendõ végét fogták a kezükben. Lassú zenére táncoltak, majd összekapcsolódtak, maguk között tartva a zsebkendõt. A zene egyre gyorsabb lett, és a táncosok fürge táncok variációit adták elõ.

Az ír táncot dudán és hárfán játszott zenével kisérték. Az angol-ír arisztokrácia házaiban a zenész a cselédekkel együtt gyakran bekapcsolódott némelyik táncba. Virrasztások során is táncoltak. A gyászolók egymást követve körbejárták a koporsót dudazenére.

A 18. században Írországban megjelent a táncmester (dancing master). Vándorló tánctanár volt, aki faluról falura járt a megyében, és táncolni tanította a parasztokat. A táncmesterek rikító jelenségek voltak fényes ruhákban. Fiatal növendékeik nem tudták megjegyezni, melyik a jobb és bal lábuk. Hogy megoldják a problemát, a táncmester az egyik lábukra szalmát, a másikra szénát kötött, és úgy irányította õket, hogy 'emeld a szalma lábad' vagy 'emeld a széna lábad'.


Ír táncfajták

'Soft Shoe'-ban táncolt táncok
A nõi 'soft shoe'-t másképpen 'ghillies'-nek is nevezik. Ezek a balettcipõhöz hasonlóak, a tetejükön cikkcakkban kötik a cipõfûzõt. A férfiak 'soft shoe'-ját még 'reel shoe'-ként is emlegetik, ezek a 'hard shoe'-hoz hasonlóak, azzal a különbséggel hogy ezeknek csak a sarka kopog.

Reel Light Jig/Single Jig Slip Jig
Gyors és energikus tánc, teli ugrásokkal. A zene sebessége 116-120, 4/4 ütemben. Ez az elsõ tánc amit a kezdõ ír táncosok megtanulnak. A zene a reel-hez hasonló 6/8-os ütemben táncolják.

A Slip Jig talán a legexkluzívabb az ír táncok között. Csak nõk táncolják a zenében egyedülálló, csak az ír zenére jellemzõ 9/8-os ütemben. Eredetileg azért találták ki, hogy az ír hölgyek újra táncolni kezdjenek mikor fõleg férfiak táncolták az ír táncokat. A lányok egyik kezüket a derekukon, másikat szorosan maguk mellett tartva táncolják. Ezt láthatjuk Jean Butlertõl és a többi szólótáncostól is a Riverdance-ben.

'Hard shoe'-ban táncolt táncok
A 'hard shoe'-t másnéven 'jig shoe'-nak is nevezik. Ennél a fajtánál nincs külön nõi és férfi. A cipõ különlegessége a megemelt sarkán, a talpán és az orrán elhelyezett üveggyapot betét, ami a kopogó hangot adja.

Treble Jig Hornpipe Treble Reel Set Dance
Ez az elsõ 'hard shoe'-tánc amit az ír táncosok megtanulnak. Lehet gyorsabb vagy lassabb tempoban tancolni. A lassab temponal a bonyolultabb lepesek a jellemzoek, ezeket altalaban a versenyeken lathatjuk. A 'Breakout'-ot a Lord of the Dance-ben jig zenere tancoljak, de nem versenysebessegben. A Hornpipe a Treble Jig-nél nehezebb, 2/4-es vagy 4/4-es ütemben táncolt 'hardshoe-dance'. Hornpipe-ra példa Don Dorcha tánca a Lord of the Dance-ben. Ez egy reel zenére, hardshoe-ban táncolt tánc, amelyet csak az USA egyes részeiben tanítanak. Leginkább különbözõ show-kon táncolják. Ilyen tánc például a Lord of the Dance fináléja. 32 különbözõ, hagyományos dallamra járt tánc. Néhány ezek közül: St.Patrick's Day, The Blackbird, Miss Browns Fancy, Planxty Drury, Planxty Davis, The Garden of Daisies, The Blackthorn Stick, Three Sea Captains, The Kilkenny Races. Bernadette Flynn szólótánca a Feet of Flames-ben, amit ott 'Dance of Love' cimen lathattunk, a 'King of the Fairies' cimu setdance.

Az ír tánc története - Az ír táncfajták